Where the information feels safe

АMATAS е създаден с цел да обедини трите измерения на сигурността: физическа, дигитална и човешка. Никога не е имало по-голяма организационна нужда да се намери място далеч от тъмнината на дигиталната пропаст, където най-ценният, но крехък бизнес актив - информация, може да се чувства в безопасност. Това място се нарича AMATAS.

Снимки
Виж сайта
https://amatas.com