Здравейте, аз съм Вашият виртуален брокер.

GPA Group е застрахователен брокер с подчертано лично отношение към клиента. За да предадем това усещане и в корпоративния сайт интегрирахме виртуален домакин, който да насочва клиентите към желаните услуги.

Иновативния подход към проекта се изразява в скъсяване дистанцията между търговеца и клиента с похватите на Flash video и анимация. За да придадем уникалност на познатите застрахователни опиции, добавихме атрактивни 3D анимации, всяка от които - специфична за отделните застрахователните услуги. Тъй като сайтът е ориентиран както към бизнес клиенти, така и към крайни потребители, предложихме удобен и бърз метод за търсене на най-изгодната застраховка и осигурявайки на клиентите на компанията, възможността да сключат своята застраховка online. За целта в страницата са интегрирани най-популярните и достъпни методи за интернет разплащания.

Снимки
Browser

Видео преглед

Бърза видео разходка из страницата на GPA Group, с акценти върху най-важните и интересни аспекти от реализацията на проекта.

Елементи

Елементи от Дизайна

GPA Group

Клиент: GPA group

Дата

29/05/2011

Технологии

  • Perl
  • Flash
  • Action Script 3.0
  • HTML
  • 3D
  • Graphic Design and concept
  • MySQL
  • Video production

Описание

GPA Group е застрахователен брокер с подчертано лично отношение към клиента. За да предадем това усещане и в корпоративния сайт интегрирахме виртуален домакин, който да насочва клиентите към желаните услуги. Иновативния подход към проекта се изразява в скъсяване дистанцията между търговеца и клиента с похватите на Flash video и анимация.

За да придадем уникалност на познатите застрахователни опиции, добавихме атрактивни 3D анимации, всяка от които - специфична за отделните застрахователните услуги.

Тъй като сайтът е ориентиран както към бизнес клиенти, така и към крайни потребители, предложихме удобен и бърз метод за търсене на най-изгодната застраховка и осигурявайки на клиентите на компанията, възможността да сключат своята застраховка online. За целта в страницата са интегрирани най-популярните и достъпни методи за интернет разплащания.