Всички оферти в интернет, на едно място

Ofi.bg е сайт, чиято основна цел е да намира и събира всички оферти от сайтовете за колективно пазаруване на едно място.

Снимки
Browser

Видео преглед

Бърза видео разходка из Ofi.bg, с акценти върху най-важните и интересни аспекти от реализацията на проекта.

Виж сайта
www.ofi.bg