Корпоративен сайт на ОББ.

Интернет страницата на Обединена Българска Банка е информационен портал с акцент върху функционалността и лесната ползваемост в комбинация с красива и модерна визия.

Снимки
Виж сайта
www.ubb.bg/