Всички оферти в интернет, на едно място

Ofi.bg е сайт, чиято основна цел е да намира и събира всички оферти от сайтовете за колективно пазаруване на едно място.

Снимки
Browser

Видео преглед

Бърза видео разходка из Ofi.bg, с акценти върху най-важните и интересни аспекти от реализацията на проекта.

Виж сайта
www.ofi.bg

Ofi.bg

www.ofi.bg Виж сайта

Клиент: UPsurd

Дата

21/09/2011

Технологии

  • Perl
  • HTML 5
  • CSS 3
  • JavaScript
  • Graphic Design and concept
  • MySQL
  • AJAX
  • SEO
  • Facebook API integration
  • XML

Ofi.bg е сайт, чиято основна цел е да намира и събира всички оферти от сайтовете за колективно пазаруване на едно място.

Подобни проекти