Close cursor

Български
Get in touch
Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image Hand image
Careers

Want to become part of  eDesign?

eDesign has open vacancies for talented, experienced and motivated people, with creative thinking and a desire to grow professionally.  Our kind of person believes in quality work and team spirit.

 

 

If you recognize yourself in the description above and if the words usability, functionality, and design are leading in your work, we will be glad to receive your CV and portfolio at jobs@edesign.bg

Front-end developer
HTML5, CSS3, Javascript, Team Work

Изисквания:

 • Много добри познания по HTML5, CSS3, Javascript;
 • Опит с LESS и/или SaSS;
 • Опит в работата с графични редактори;
 • Опит с BackboneJs, VueJs, Angular2+, React или други;
 • API’s ( Google Maps, Facebook );
 • Task Runners ( Grunt, Gulp );
 • Опит с Version control (GIT);
 • Самоинициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Опит поне 1 година.

Предимства:

 • GreenSock (GSAP);
 • Добро владеене на Английски (писмено и говоримо);
 • Web Performance Grid system (Bootstrap);
 • Canvas API;
 • WebGL (Three.js, Pixi.js).

Предлагаме:

 • Възможност за работа във високо квалифициран и енергичен екип;
 • Реализация в сферата на уеб разработките;
 • Гарантираме работа по комплексни и креативни проекти;
 • Обезпечаване на разходите за курсове, свързани с повишаване на квалификацията;
 • Допълнително здравно обслужване;
 • Възможност за развитие;
 • Бонуси;
 • Перфектна среда за работа.

Какво се очаква от вас:

 • Да сте винаги в крак с най-новите технологии;
 • Да имате желание за развитие;
 • Да сте добър в това което правите, но да не спирате да се развивате;
 • Да сте отговорен по отношение на срокове.

Необходими документи:

 • CV
 • Portfolio 

Моля, изпращайте вашите кандидатури на адрес: jobs@edesign.bg

* Кандидатури, неотговарящи на изискванията, няма да бъдат разглеждани
** Избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю